Metabolity ducha korábu pouště

Youcat - první německé vydání a dílčí omluva

23. 2. 2019 19:31
Rubrika: YouCat | Štítky: youcat , YouCrap , katechismus

Na to, že český YouCat není vždy právě přesným překladem německé předlohy, jsem prvně upozornil před čtyřmi lety; od loňského podzimu pak vznikly zatím dva články, kde jsou překladatelské nedostatky vybraných pasáží postaveny na pranýř. Český překlad je často špatně srozumitelný nebo tvrdí zvláštní věci, a z velké části to jde na vrub jazykovým schopnostem (místy snad i svévoli) překladatele. Vzhledem k významu oficiálního katechismu pro mládež jako věroučného dokumentu, podle kterého se nejen věřící katolíci orientují ve věcech víry, ale i nevěřící ho někdy používají pro první seznámení se s katolickou věroukou, považuji za vysoce žádoucí, aby u toho špatného překladu nezůstalo a vznikl nový, kvalitnější. Pomocí "pranýřovacích" článků se snažím kvality stávajícího překladu ozřejmit i tomu, kdo nemá doma německý YouCat a třeba nedisponuje ani potřebnou jazykovou výbavou.

 

Až v souvislosti s přípravou posledního článku jsem zjistil, že německý YouCat ještě v roce prvního vydání (2011) vyšel ve druhém, opraveném a rozšířeném vydání. Já jsem až dosud měl doma právě ono druhé vydání z konce r. 2011, které ovšem vyšlo až v době, kdy český překlad, pořízený na základě vydání prvního, byl dávno v distribuci. Vzhledem k tomu, že dosud zveřejněné výhrady k českému překladu profesně poškozují překladatele a stín vrhají i na Karmelitánské nakladatelství, které český YouCat vydává, i Arcibiskupství pražské, které mu udělilo církevní schválení, pospíšil jsem si opatřit i exemplář prvního německého vydání, abych zjistil, kolik z již vznesených obvinění bylo křivých, resp. mylných, protože vznesených na základě srovnání s jiným textem, než ze kterého bylo překládáno.

K úlevě své a ke škodě pranýřovaných jsem mezi kritisovaným materiálem našel pouze čtyři takové případy (ve třech katechismových článcích), které jmenovitě uvádím níže. Za nespravedlivou kritiku se překladatelce i ostatním poškozeným omlouvám, napříště budu český překlad srovnávat primárně s prvním německým vydáním. Na tom, že je překlad nekvalitní a bylo by vysoce žádoucí připravit nový, se ovšem nemění nic.

 

ke článku "Youcat: zpráva o kvalitě překladu"

čl. 15: článek byl ve druhém vydání pozměněn a obě mé výhrady k němu padají, protože jsou založeny na srovnání s jiným textem, než z jakého bylo překládáno:

Sie teilten die kulturellen Vorstellungen ihrer Umwelt und waren manchmal auch ihren Irrtümern verhaftet. Doch alles, was der Mensch über Gott und den Weg seiner Erlösung wissen muss, findet sich mit unfehlbarer Sicherheit in der Heiligen Schrift.

(Ovšem ani "findet sich" není v daném kontextu šťastné překládat "najdeme".)

ke článku "Eschatologie v českém YouCatu"

čl. 157: Překlad jsem nařkl z "velmi kreativního a velmi zavádějícího převyprávění", ve skutečnosti je to dobrý překlad původního textu, který byl pro druhé vydání pozměněn.

Wir treten vor sein Gericht, sein Richtig-Machen, denn in Gottes heiliger Nähe können wir nur "richtig" oder gar nicht sein - so richtig, wie Gott uns wünschte, als er uns schuf.

čl. 161: I tady moje výtka zcela padá.

... der schließt sich selbst aus der Geminschaft mit Gott und den Seligen aus. Ob wirklich jemand im Moment des Todes der absoluten Liebe ins Gesicht sehen und immer noch nein sagen kann, wissen wir nicht. Aber unsere Freiheit ermöglicht diese Entscheidung.

 

Charakter oprav v druhém německém vydání

I když změny mezi prvním a druhým vydáním německého YouCatu nejsou moje téma a do budoucna nemám v plánu se jimi zabývat (je možné, že by to také byl zajímavý námět na článek, ale srovnávání dvou velmi podobných textů odstavec po odstavci a větu po větě je zcela nezáživná práce a nemám nejmenší chuť rozšiřovat ji ještě o text třetí), můžeme si všimnout, co se měnilo ve třech výše zmiňovaných článcích:

V čl. 15 bylo zmírněno vyjádření o kulturní podmíněnosti biblických textů, zejména bylo odstraněno "tvrdé" vyjádření, že svatopisci někdy "vězeli v dobových omylech".

V čl. 157 byl odstraněn rozklad o Božím "napravování souzených" při posledním soudu a o tom, za jakých podmínek se smrtelník může vyskytovat v Boží blízkosti (který jako by zdvojoval učení o očistci). V čl. 161 pak byla odstraněna pasáž výslovně uvažující možnost "prázdného pekla" (protože v okamžiku smrti se nakonec všichni obrátí).

Můžeme uzavřít, že první úprava byla provedena nejspíš v zájmu toho, aby nebyly zbytečně "uráženy city věřících", další dvě odstraňují tvrzení teologicky pochybná (nápravný charakter posledního soudu) nebo sporná (možnost prázdného pekla).

Zobrazeno 597×

Komentáře

jsuc

Tedy v Říši proběhla nějaká teologická reflexe. Předpokládám, že u nás nic, pouze jásavé recenze?

dromedar

Vy jste viděl nějaké recenze? Já ne. (Ale nepředstírám, že jsem je nějak zvlášť horlivě hledal.)

jsuc

Ne, po pravdě ani recenze jsem neviděl. Snad šlo o nějaké zmínky v KT a samozřejmě v plátku KNA.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio