Metabolity ducha korábu pouště
6. 4. 2024 16:24

(Když zase jednomu prominentnímu mnichovi osud nedopřál zemřít leže na podlaze posypané popelem a obklopen modlitbami bratří.) Bylo jaro 2019. Moje trapná studijní anabáze se po nekonečných letech chýlila k úspěšnému konci, výstřední nápad stát se…


13. 12. 2023 20:46

Pan Drabař samozřejmě také slyšel o slavném obnovení ostrovského kláštera, protože opat Lampert a jeho druhové si dali záležet, aby o něm slyšeli široko daleko pokud možno úplně všichni. Někteří jeho známí nový klášter dokonce už stihli navštívit a…


22. 11. 2023 1:17
Rubrika: O mně

S blížícím se jubilejním rokem 2025 jsem hledal něco k liturgickým náležitostem posledních příležitostí stejného druhu a v materiálech k jednomu z přípravných let před "Velkým jubileem 2000" jsem narazil na doporučení, aby se katolíci všech obřadů…


12. 11. 2023 22:40
Rubrika: O světě

(Článek ležel mezi rozepsanými nejeden rok, okolnosti už nejsou aktuální. Ale o ty v něm tak úplně nejde.) Po více než deseti letech v dědečkově rodišti, kde jsme jako děti pravidelně trávili část letních prázdnin. A tak, zatímco půlka ducha se…


5. 11. 2023 20:20
Rubrika: O světě | Štítky: buddhismus

Nakupování ve vietnamských večerkách s sebou nese určitou míru kulturního diskomfortu, pročež se k němu uchyluji obvykle jen z nouze. Ale v poslední době se okolnosti poskládaly tak, že si v jednom krámku z řečené kategorie opatřuji něco k jídlu…


10. 9. 2023 12:12
Rubrika: O mně

Hodně jetá byla už tehdy, ale nedivil bych se nějak moc, kdyby se ukázalo, že někde ve skříni s ministrantským oblečením ve švermovské sakristii stále ještě je: ta stará ošoupaná klerika s různě děravou, vyspravovanou a nahrazovanou podšívkou.Jak…


7. 6. 2023 21:27

(když se opět koná řeckokatolická pouť na Svatou Horu) Když pak léta Páně 20?? zemřel pan Jan Arnošt, první biskup Nového kostela pražského, našel se mezi jeho spisy také tento lístek, ze kterého konsistoř nechala pořídit opisy a poslat je do všech…


25. 5. 2023 19:33

(Ano, je to neaktuální.)bip.cz, 21. 12. 2021: Z rozhodnutí biskupa Tomáše se při slavení eucharistie každou neděli po dobu diecézní fáze synody modlíme v rámci úkonu kajícnosti modlitbu „Ad sumus“....Konzultoval jsem její užití jako formy úkonu…


1. 1. 2023 16:24
Rubrika: O mně | Štítky: B16, Summorum pontificum

Výuka jazyků je jedním z kontextů, kde není namístě nějak zvlášť se starat o pravdu. Básnění a bájení je velkoryse povoleno, a když se vás někdo v rámci konverzačního cvičení ptá na něco, co neumíte nebo nechcete říkat, zpravidla není nic špatného…


29. 12. 2022 16:36

Bože, tys dal svatému Tomášovi odvahu a statečnost, aby se nebál obětovat svůj život za spravedlnost a svobodu církve; na jeho přímluvu posiluj i nás, ať jsme připraveni z lásky ke Kristu podstoupit i smrt, abychom neztratili život věčný.Prosíme o…


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio