Metabolity ducha korábu pouště

Eschatologie v českém YouCatu

17. 2. 2019 19:29
Rubrika: YouCat | Štítky: youcat , YouCrap , katechismus , překlad

Na oslavu složení zkoušky z eschatologie (poprvé jsem ji složil 10. 9. 2012, jako vůbec poslední zkoušku na KTF UK, podruhé včera, a žádné potřetí nebude) malé monotematické pokračování nudného seriálu o překladatelských kvalitách české verze katolického katechismu pro mládež YouCat. Předchozí článek se věnoval první části prvního dílu, věnované převážně fundamentálně-teologickým otázkám. Přeskakujeme tedy většinu prvního dílu až na jeho konec, a otevíráme závěrečné čl. 152-165, věnované právě otázkám křesťanské eschatologie.

(Zkratky verzí zůstávají: H - oficiální české znění Youcatu v dodnes přetiskovaném vydání z r. 2011; D - německá předloha; P - můj neumělý překlad z němčiny. Kdo se nechce nimrat v méně závažných věcech, může přeskočit úryvky zvýrazněné oranžově a pročíst si jenom ty, ze kterých "vidím rudě".)

 

čl. 152 | H: Přesto věříme, že tento člověk žije po smrti dále.

D: Trotzdem glauben wir, dass es ein Leben nach dem Tod für diesen Menschen gibt.

P: Přesto věříme, že pro tohoto člověka existuje život po smrti.

Překlad "žije dále" je nešťastný a smysl zatemňující vzhledem k tomu, že bezprostředně navazující text nemluví o životě odloučených duší, ale o specificky žido-křesťanské víře v tělesné zmrtvýchvstání.

 

čl. 153 | H: V "poslední den" nás Bůh vzkřísí v našem těle - to znamená, že vstaneme z mrtvých se svým tělem, které nyní máme, ale toto tělo bude proměněno v oslavené.

D: Am "letzten Tag" wird er uns im Fleisch auferwecken - das heißt: Wir werden verwandelt sein, uns aber doch in unserem Element fühlen.

P: V "poslední den" nás vzkřísí v těle - to znamená: budeme proměněni, přesto však se budeme cítit ve svém živlu.

(Přiznávám, že si tady nejsem vůbec jist, na co autoři katechismu oním ujištěním o tom, že se po vzkříšení a proměnění "budeme cítit ve svém živlu", vlastně reagují, ba ani tím, že jsem německý text správně pochopil. Autorce kritisovaného překladu tudíž to, že se uchýlila k "pravověrnému a zbožnému přebásnění", nemohu mít zvlášť za zlé.)

 

čl. 154 | H: ... duše ... čeká, až bude znovu sjednocena se svým tělem vzkříšeným při druhém příchodu Pána.

D: ... die Seele ... wartet, dass sie am Jüngsten Tag mit ihrem auferweckten Leib wieder vereinigt wird.

P: ... duše ... čeká, až bude v poslední den znovu sjednocena se svým vzkříšeným tělem.

Oficiální překlad se bezdůvodně odchyluje od předlohy, ale smysl je víceméně zachován.

 

čl. 155 | H: Naše umírání nám nedovolí padnout hlouběji než do jeho náruče.

D: Unser Sterben lässt uns nicht tiefer fallen als in seine Hände.

P: Umírajíce nepadáme hlouběji, než do jeho rukou.

"Umírání nám nedovolí" je podivná nicneříkající formulace, vzniklá pro daný kontext nešťastným výběrem ekvivalentu pro německé sloveso "lassen".

 

čl. 156 | H: Věčný život začíná hned po smrti a je bez konce.

D: Das ewige Leben beginnt mit der Taufe. Es geht durch den Tod hindurch und wird kein Ende haben.

P: Věčný život začíná křtem. Prochází smrtí a nebude mít konce.

Oficiální překlad není překladem.

 

H: Stačí, abychom se zamilovali, a nebudeme si přát nic, než aby tento stav nikdy neskončil.

D: Allein schon dann, wenn wir verliebt sind, wollen wir, dass dieser Zustand nicht mehr aufhört.

P: I když jsme třeba jen zamilovaní, chceme, aby tento stav nikdy neskončil.

Oficiální české znění vypadá, jakoby nás nabádalo zamilovati se do milého Pánaboha (kdo nevěří, ať si otevře YouCat a na úryvek se podívá v kontextu). V originálu je určitá pozemská blaženost (běžné mezi-lidské) zamilovanosti použita jako (reflektovaně) nedokonalý příměr blaženosti věčné, která má rovněž spočívat v lásce.

 

čl. 157 | H: Předstupujeme před jeho soud, před okamžik jeho nápravy. V Boží přítomnosti totiž můžeme být jen "správně", tedy takoví, jaké nás Bůh chtěl mít, když nás stvořil, anebo nemůžeme být vůbec.

D: Wir treten vor sein Gericht, bei dem er Recht spricht und Recht schafft.

P: Předstupujeme před jeho soud, kde soudí (vynáší rozsudek) a zjednává spravedlnost.

Velmi kreativní a velmi zavádějící převyprávění.

[EDIT 18. 2. 2019] Souhlasí s anglickým vydáním: "We come before his tribunal, where all is made right, for if we are to bin in God's holy presence at all, we must be 'right' with him - as right as God wanted us to be when he created us."

[EDIT 23. 2. 2019] Výtka padla, viz její uvedení na pravou míru.

 

čl. 159 | Očistec, který si lidé často představují jako určité místo, je stavem.

D: Das Fegefeuer, oft als Ort vorgestellt, ist eher ein Zustand.

P: Očistec si často představujeme jako místo, je to ale spíše stav.

Oficiální překlad zatemňuje "rozporovací" charakter originálu.

 

čl. 161 | H: ... sám se vylučuje ze společenství s Bohem a s blaženými. Nevíme, jestli se skutečně najde někdo, kdo by v okamžiku smrti pohlédl do tváře absolutní Lásce a stále ještě by dokázal říkat "ne". Naše svoboda ovšem připouští takové rozhodnutí.

D: ... der schließt sich selbst aus der Gemeinschaft mit Gott und den Seligen aus. Unsere Freiheit ermöglicht diese Entscheidung.

P: ... ten se sám vylučuje ze společenství s Bohem a s blaženými. Naše svoboda toto rozhodnutí umožňuje.

Tady patrně jde o překlad z angličtiny: "... excludes himself from communion with God and the saints. We do not know whether anyone at the moment of death can look absolute Love in the face and still say No. But our freedom makes that decision possible." (Ale viz poznámku na konci příspěvku.)

[EDIT 23. 2. 2019] Výtka padla, viz její uvedení na pravou míru

 

čl. 164 | H: Jak svět dosáhne svého naplnění?

D: Wie wird die Welt vollendet werden?

P: Jak bude svět dovršen?

Svět ničeho "nedosáhne", pasivum je více než namístě.

 

H: Na konci času Bůh obnoví celý vesmír, tj. promění ho v "nové nebe a novou zemi".

D: Am Ende der Zeiten wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen.

P: Na konci časů stvoří Bůh nové nebe a novou zemi.

Posun směrem k jinému (patrně překladatelce bližšímu) "eschatologickému programu".

 

čl. 165 | H: Slovem amen na konci vyznání víry říkáme své bezvýhradné "ano" ke všemu, co jsme vyznali, že věříme, a stáváme se tak svědky víry.

D: Wir sagen amen - also Ja - zum Bekenntnis unseres Glaubens, weil Gott uns zu Zeugen des Glaubens bestellt.

P: K vyznání naší víry říkáme "amen" - tedy "ano", protože nás Bůh ustanovuje svědky víry.

 

Soud, jestli jsem malicherný hnidopich, který na své oběti nenechá nit suchou, nebo je ten překlad opravdu děravý jak řešeto, ponechávám čtenáři.

Pro pořádek musím přiznat svůj čerstvý nemilý objev: zjistil jsem, že německý YouCat nemám v prvním vydání, ale "2., durchges[ehene] und erw[eiterte] Auflage Dezember 2011". Je tedy možné, že někde srovnávám text odlišný od toho, z nějž bylo do češtiny překládáno. Až si opatřím první německé vydání, náležitě kritisovaná místa porovnám a z případných spáchaných nespravedlností veřejně vydám počet.

[EDIT 25. 2. 2019] Nespravedlivé výtky jsou poškrtané, na pravou míru je uvádí článek "YouCat - první německé vydání a dílčí omluva"

Zobrazeno 645×

Komentáře

augustana

Abys sis nevysloužil redakci dotisku či nového vydání... :-)

dromedar

Jsem z obliga, anžto jsem jaktěživ nepřeložil ani článek. Budu-li dost dlouho živ, nenechám to tak, ale kompetentní překladatel, kterému se dá svěřit knížka, ze mě v nejbližších letech nebude.

dromedar

upozornění na úpravu článku:

Všechny "kreativní" varianty jsem srovnal s anglickým vydáním (speciální výtisk pro WYD Madrid 2011, co mám díky @badalenka) a našel ještě jednu shodu - pro čl. 157 - jak v článku doplněno.

Zatím nevím, jestli se anglická verze odchýlila od originálu a český překlad se přiklonil k ní, nebo (a to je snad pravděpodobnější) anglická i česká verze reflektují první německé vydání, zatímco druhé německé, které mám doma, prodělalo oproti prvnímu určité úpravy. Snad brzy uvidíme.

Jan Škrášek

Dnem i noci cekam, jak to cele dopadne...!!! :)

dromedar

Já, od té doby, co jsem zjistil, že mám nejspíš jiné vydání, než ze kterého se do češtiny překládalo, taky. Moje eura už jsou na cestě k německému antikváři, za týden nebo dva snad budu mít správně starý YouCat :)

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio