Metabolity ducha korábu pouště

Modlitba Adsumus jako úkon kajícnosti

25. 5. 2023 19:33

(Ano, je to neaktuální.)

bip.cz, 21. 12. 2021: Z rozhodnutí biskupa Tomáše se při slavení eucharistie každou neděli po dobu diecézní fáze synody modlíme v rámci úkonu kajícnosti modlitbu „Ad sumus“.

...

Konzultoval jsem její užití jako formy úkonu kajícnosti s asi nejvíce odborně vzdělaným liturgem v ČR (když studoval doktorát z liturgiky na Anselmiánu, působil zároveň jako jeden z ceremonářů papeže Benedikta) P. Dr. Radkem Tichým a shodli jsme se, že na tomto místě je to právě pro charakter této modlitby velmi vhodné. Na rozdíl od užití modlitby na závěr mše, kdy se to vlastně jen přilepuje jako přídavek k té největší formě modlitby, kterou je eucharistie.

Nahradit ve mši úkon kajícnosti modlitbou Adsumus je nápad, který by dobře slušel někomu z těch kněží, co se cítí být performery na sakrálním jevišti, nespoutanými mrtvou literou rubrik a liturgických textů. A projednou bych to asi i skousnul. Ovšem předepsat takovou praxi shora pro celou diecési a pro řadu po sobě jdoucích neděl, to se může stát jenom v diecési jako je ta plzeňská.

Úkon kajícnosti je modlitba kajícího charakteru. Adsumus je zajisté rovněž modlitba kajícího charakteru, což ovšem pro to, aby dobře fungovala jako úkon kajícnosti, nestačí. Úkon kajícnosti (jako jakási pokoncilní reinkarnace ve středověku přidaných stupňových modliteb) slovy vyjadřuje postoj člověka, který, u vědomí své hříšnosti, předstupuje před svatého Boha a hledá odpuštění. Nehledí nikam dál než k posvátnému konání, které připravuje. Pro modlitbu Adsumus je naproti tomu charakteristický právě daleký výhled - výhled na všechno to, co bude konáno a rozhodováno. Ukaž ... nedopusť ... dej, ať nalezneme. Tím, co církev v modlitbě Adsumus vyhlíží a na co se jí připravuje, rozhodně není setkání s božstvem ve slavení svatých tajemství. Tedy to není dobrý úkon kajícnosti.

Zajímalo by mě, jak to bylo doopravdy s tou údajnou úchvalou výše pohýtované praxe "asi nejvíce odborně vzdělaným liturgem v ČR." Každopádně to, že liturg (pokud je mi známo) tenhle nápad nikde nijak nepropagoval, nejspíš určitou vypovídací hodnotu má.

Zobrazeno 410×

Komentáře

Chinchulín

A proč by měla? Já si zjišťoval na začátku jestli to je nějak povinné. Nic jsem o tom nenašel.

dromedar

1. Protože tak velí aktuální celocírkevní kampaň, chcete býti dobrým mainstreamovým katolíkem a dobrý mainstreamový katolík projevuje svou dobrost a mainstreamovost alespoň minimální vnějškovou účastí na každé celocírkevní kampani.

2. Protože je to klíčový koncept probíhajícího pokusu o posun v sebepochopení církve a kdo neposouvá ani posouvání nebrání, tím je posouváno.

Zobrazit 6 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio