Metabolity ducha korábu pouště
27. 12. 2015 22:00
Rubrika: O světě | Štítky: liturgie, manželství

Signálníci staršího data - zkusíte se rozpomenout, odkdy bývá mše na svátek Svaté rodiny spojována s obnovou manželských slibů? Přísahal bych, že takových deset a víc let zpátky, když jsem ministrovával ve svém rodišti, buďto nic takového nebylo, a…


12. 12. 2015 0:49
Rubrika: O světě | Štítky: liturgická hudba

Je jistě vhodné, aby péče o liturgickou hudbu byla v rukou lidí majících k tomu odpovídající přirozené disposice a speciální vzdělání. A je velmi pošetilé, když se neodborník pokouší odborníkovi mluvit do práce. Právě o takových pošetilých činech…


23. 11. 2015 23:39

V únoru 2010 vypustily paulínky v rámci své řady "E-neděle" text Všeho nechat?!. Text tak podnětný a pro mě v té době relevantní, že, když jsem ho celý přečetl (té výsady se ani zdaleka nedostalo všem jeho předchůdcům, ač mi tehdy E-neděle chodila…


Nebojte, nemusíte zahajovat růžencové kruciáty proti pohromám valícím se na církev - do semináře se nehrnu. Tematická promluva pana papeže k výběru kandidátů kněžství však má, mutatis mutandis, co říci i k mému vstupování do kláštera, o kterém jsem…


19. 9. 2015 14:21

Nechápejte mě špatně: i když mám breviář mnohem raději, než je běžné a zdravé; i když církevní akce bez pořádných nešpor je u mě mizerná církevní akce (co jsem tak koukal do programu Národního eucharistického kongresu, je, zdá se, jako mizerná…


9. 9. 2015 22:37
Rubrika: O světě

"Už dlouho jsem od něj nedostala žádnou kytku," posteskla si nedávno nejmenovaná příbuzná na svého ... kytkonoše? A mě zase dohnala neoriginální, jistě mnohonásobně přetřesená otázka, proč to lidské milování (s pohledem upřeným na květiny a jejich…


3. 9. 2015 22:54

Před jedním kamarádem, nosícím řeholní oděv, jsem se kdysi letmo zmínil o svém dědečkovi. O tom dědečkovi, který by, nebýt Vítězného února a Akce K, někdy v roce 1950 nebo 1951 pravděpodobně byl složil řeholní sliby. Mnohem víc než dva synové by mu…


30. 8. 2015 22:41

Zaznamenal jsem, že pan papež v aktuální řadě katechezí o rodině věnoval v posledních dnech jednu rodinné modlitbě. I spěchal jsem ji přečíst. (Rodina: modlitba. Katecheze papeže Františka na gen. audienci.) Jak velké bylo očekávání, tak velké…


22. 8. 2015 22:31
Rubrika: O světě | Štítky: liturgie

Kde by dnes byla katolická církev a jak by vypadala její liturgie, nebýt velkého papeže - reformátora Pia X. a jeho neméně skvělého pokračovatele Pia XII.! Již před koncilem tridentským všeobecně se ozývalo úpění kněžstva pod těžkým břemenem…


16. 8. 2015 13:33
Rubrika: O světě | Štítky: liturgie, hudba, kázání

"Nanebevzetí Matky Boží, Panny Marie ... vrchol jejího života! ... dnes bychom se měli radovat, z celého srdce!" Máloco umí pohřbít kázání tak spolehlivě jako konstatování, že bychom se měli radovat. (Tím spíš, když je to opravdu dlouhé a únavné…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio