Metabolity ducha korábu pouště

YouCat O POTRATECH

24. 2. 2020 23:28
Rubrika: YouCat | Štítky: youcat , YouCrap , katechismus , bioetika , potrat

(Tento článek nemá žádný hlubší smysl, než zaútočit na nízké pudy těch souvěrců, kteří "pochodují pro život" jako o život a před žádnými volbami mě neopomenou upozornit, že když dávám hlas kandidátovi, který nemá v programu zákaz potratů, ba ani jinak veřejně nezaujal jasně protipotratový osobní postoj, stávám se podílníkem masového vraždění. Kdo by si snad přál více a seriosnějšího čtení o českém YouCatu, najde ho tady.)

 

Takže: nebudete věřit, co YouCat říká o potratech česky, a co o nich říká v originále:

 

čl. 379 Jaké zákroky nejsou přípustné z důvodu zákazu zabíjet?

 

Nepřípustná je vražda a pomoc při vraždě. Zakázán je potrat nenarozeného dítěte od okamžiku početí. Zakázaná je sebevražda a sebepoškozování. Dále je zakázaná eutanazie, tedy zabíjení postižených, nemocných a umírajících lidí.

 

Dnes je zákaz zabíjet často obcházen zdánlivě humánními argumenty. Avšak ani eutanazie, ani potrat nepatří k humánním řešením životních problémů a utrpení. Ten, kdo se aktivně účastní potratu, se sám tímto činem vyloučí ze společenství církve. I všechny ostatní činy proti posvátnosti života jsou závažným proviněním. Pokud však spáchá sebevraždu psychicky narušený člověk, jeho zodpovědnost za tento čin bývá mnohdy snížená a často se mu nedá vůbec přičítat.

Welche Eingriffe sind durch das Tötungsverbot untersagt?

 

Untersagt sind der Mord und die Beihilfe zum Mord. Untersagt ist das Morden im Krieg. Untersagt ist die Abtreibung eines Menschen von der Empfängnis an. Untersagt ist die Selbsttötung und die Selbstverstümmelung oder Selbstzerstörung. Untersagt ist auch die Euthanasie, also das Töten von behinderten, kranken und sterbenden Menschen.

 

Heute wird das Tötungsverbot häufig durch scheinbar humane Argumente unterlaufen. Aber weder Euthanasie noch Abtreibung sind humane Lösungen. Deshalb ist die Kirche in solchen Fragen von letzter Klarheit. Wer immer sich an einer Abtreibung beteiligt, einen anderen Menschen dazu nötigt oder ihm auch nur dazu rät, ist - wie auch bei anderen Vergehen gegen das Leben - automatisch exkommuniziert. Wenn sich ein psychisch kranker Mensch selbst tötet, ist die Verantwortlichkeit dafür nicht selten eingeschränkt und sehr häufig sogar ganz aufgehoben.

 

Které zákroky zapovídá zákaz zabíjení?

Zapovězena je vražda a napomáhání k vraždě. Zapovězeno je vraždění ve válce. Zapovězen je potrat člověka od okamžiku početí. Zapovězeno je sebeusmrcení a sebemrzačení nebo sebeničení [Selbstzerstörung - ne zcela jasné, snad se myslí na užívání drog a jiné podobně sebedestruktivní aktivity; každopádně se nejedná o obvyklý termín pro sebepoškozování]. Zapovězena je také euthanasie, tedy zabíjení postižených, nemocných a umírajících lidí.

Dnes je zákaz zabíjení hojně obcházen zdánlivě humánními argumenty. Ale ani euthanasie, ani potrat nejsou humánní řešení. Proto církev v těchto otázkách zaujímá naprosto jasné stanovisko. Kdokoli se podílí na potratu, nebo k němu jiného člověka nutí, nebo k němu třeba jen radí, je - stejně jako v případě ostatních provinění proti životu - automaticky exkomunikován. Když si sáhne na život duševně nemocný člověk, odpovědnost za to je nezřídka snížená a velmi často dokonce úplně vyloučená.

 

Tedy: oficiální český překlad (když ostatní zvýrazněné rozdíly pomineme) odsuzuje potraty o poznání méně příkře, než německá předloha, exkomunikaci zmiňuje takovým tónem, že se snadno přehlédne, a zužuje množinu těch, jichž se týká. Sdílejte, než to smažou! - A uvažte, jestli třeba není načase začít psát i těm, kdo kupují české youcaty dětem a vnoučatům, že se tím, že šíří katechismus, který potraty neodsuzuje s náležitým důrazem, stávají podílníky masového vraždění.

Zobrazeno 468×

Komentáře

RomanS

Dobrá práce. Akorát je divné to navážení se v úvodu a závěru..

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Nemazat, nechat být. Ještě jsem ten žlutý katechismus neotevřel, ale tu je to docela krásně odborně kritizováno. Na CMTF máme studovat především KKC a ten je napsaný jistě slušně.

dromedar

YouCat není bez much, ale za mě je také napsaný slušně - akorát je "neslušně" přeložený do češtiny.

dromedar

(( Z much originálu: tohoto článku bych si možná ani nevšiml a jeho překladatelské (ne)kvality nezaznamenal, kdyby závěrečné souvětí o sebevraždě a odpovědnosti za ni bylo na předchozí text nějak vhodněji napojené. Ovšem to, že článek netvoří dobře soudržnou literární jednotku a nešikovný přechod mezi tématy působí rušivě, _není_ až nedostatek českého překladu.

Podobně to, když se odpověď míjí otázkou, nejčastěji signalisuje "překladatelské neštěstí", ale v článku 433 - jiný takový zatím neznám - se to přihodilo už v německém originálu. ))

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio