Metabolity ducha korábu pouště

Christus me docuit / ze svatovítské legendy

Jsem na konci studia teologie a pracuji na diplomové práci o breviářových textech "vlastních světců" pražské provincie. Staré texty, zejm. legendy čtené v matutinu, působí v dnešní době někdy úsměvně svým líčením spektakulárních zázraků téměř na každém kroku. Neváhají někdy vyprávět napínavé příhody ze života světců, kteří možná vůbec nežili nebo žili nějaký úplně jiný život, s obsahem legend se míjející. (Mezi svatými, jejichž texty se zabývám, je takovým "ahistorickým", resp. "prostředky moderní historie nedostupným" světcem právě Vít. Viz modlitbu se čtením v den jeho památky podle současného breviáře: protože o jeho životě nic jistého nevíme, má místo životopisné lekce čtení z promluvy Pavla VI. k mládeži.) Také ale někdy velice prostými výrazovými prostředky takřka lidového vyprávění vyslovují velice hluboké pravdy.


Z druhé a třetí lekce prvního nokturnu na svátek svatého Víta podle předtridentského pražského breviáře ze 16. stol. (překlad je dosti volný, můj):

Otec Hylas ho přemlouval k účasti na kultu římských bohů. Blažený Vít mu odpověděl: "Neznám jiného Boha než jednoho: toho, který je věčný. Jeho Duch se vznášel nad vodami. On oddělil světlo od temnot; oslovil světlo a vzniklo světlo, oslovil temnoty a vznikly temnoty. Jemu sloužím. Čistým srdcem uctívám Pána, krále andělů, který učinil nebe i zemi, moře i vše co je v něm. Jeho vyznávám po všechny dny svého života."

Když to otec uslyšel, [kousek, kterému zatím nerozumím] a řekl: "Kdo tě naučil vyznávat takové věci? Copak nevíš, že kdyby to slyšela vrchnost, stálo by tě to život?" Blažený Vít odpověděl: "Tyto věci, o kterých mě slyšíš mluvit, mě naučil Kristus, jehož jsem otrokem."

 

Budiž tomu správně rozuměno: chlapec tady velmi pravděpodobně nemluví o nějaké zázračné katechezi, např. ve zjevení. Víru mu (alespoň podle jiné legendy) předali jeho křesťanští vychovatelé. Vyjadřuje se tu přesvědčení, že každý křesťan je Kristovým učedníkem. Že každý, kdo se s ním setkává prostřednictvím církve, v liturgii, v Písmu, může - a vlastně musí - na otázku po původu své víry odpovědět "to mě naučil Kristus".

Zobrazeno 985×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio