Metabolity ducha korábu pouště

Nemůžeme hlásat evangelium!

18. 9. 2008 16:29

Ano! Nemůžeme hlásat evangelium, protože žádné nemáme!

(Terminologická vsuvka: slovem evangelium se v tomto článku nemíní jeden z prvních čtyř spisů Nového zákona, ale eu-angelion, dobrá zpráva - poselství, se kterým křesťan běží do světa.)

Vícekrát jsem přemýšlel, jak oslovit s křesťanskou zvěstí nevěřící - ať už vlastní přátele (všichni moji přátelé jsou nevěřící) nebo i lidi neznámé. A vždycky jsem se našel, jak sestavuji chytré řeči a hledám co nejpřesvědčivější argumenty... Myslím, že to je slepá ulička.

Hledal jsem, co hlásali apoštolové.

"Šimone, nalezli jsme Mesiáše!" (srov. J 1,41) - to je evangelium! Kéž bych mohl i já běžet domů a volat "mámo, táto, ségra, našel jsem Mesiáše!" (pozn.: aby si někdo nemyslel - rodiče i sestra jsou katolíci jako já). To je Ondřejovo evangelium na začátku jeho cesty s Ježíšem. "Našel jsem toho, s kým začíná nová úžasná budoucnost - toho, který nás zachrání."

"Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, ..." (Mt 10,7+8) Tady Pán Ježíš prvně posílá svých Dvanáct s úkolem hlasatelů. "Přiblížilo se království nebeské" - mně to zní trochu jako "hej, lidi, konec světa je tu!", ale židé tomu asi rozuměli ve smyslu politického vysvobození králem-Mesiášem. Každopádně, evangelium, které je doprovázeno očištěním malomocných a uzdravením nemocných, je pořádná síla.

"Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!" (Sk 2,40 - Petrovo kázání k poutníkům po seslání Ducha svatého) Tohle je mi značně cizí. "Lidi, celej svět de do háje, zachraň se, kdo můžeš!"

Apoštolové jdou do světa s úžasným poselstvím: Měl jsem naději a ta se naplnila. A všichni, kteří žijí v podobné naději, slyší jejich slovo a poznají, že je pravdivé, se k nim přidávají. Ale tady je právě ten rozdíl: zatímco oni na začátku čekali Mesiáše a on přišel - já nic nečekám a tudíž se nemám čeho dočkat. Co pak můžu nabízet lidem okolo? Lidi, chodím do kostela, choďte tam se mnou, je to super! (Trochu chabé.) Naučím vás modlit se a číst Bibli...

Nemůžeme rozdávat něco, co nemáme. Kdo nepoznal dobro, které od Boha dostal, nemůže o něm říci druhým.

Zobrazeno 2662×

Komentáře

hama-tetrarchos

Zdá se, že to při nejlepší vůli nechápu...<br />
Ty jsi tedy nevěřící?<br />
Pro Tebe nepřišel Mesiáš?<br />
Něco jiného je historická linie: lidé byli stvořeni Bohem, zhřešili a propadli smrti, očekávali vykoupení - Mesiáše, ten přišel v čase a těle, byl zabit a VSTAL Z MRTVÝCH!<br />
To je historický fakt, který proměnil celé dějiny.<br />
A podobně, analogicky, svoje "dějiny spásy" prožívá každý člověk. Každý byl stvořen, ale jednak s tíhou a poskvrnou dědičného hříchu, později každý padl hříchem osobním. Každý, i ten, kdo si to vůbec nepřipouští, nějakým způsobem očekává vykoupení.<br />
A není jiné spásy, než v Ježíši Kristu!<br />
A to je to, co MÁME, co můžeme a máme ZVĚSTOVAT, jako radostnou zvěst.<br />
Tady to pobývání v slzavém údolí, všechno to lopotění a bída života - MÁ SMYSL, protože je tu ten, který je SMYSLEM DĚJIN.<br />
KRISTUS.<br />
A my jsme Kristovi.<br />
On se stále, bez přestání obětuje (ve Mši svaté - aspoň někde se stále ještě slouží, je

MarunKa1

Trvá víra, naděje a láska. Největši z této trojice je však láska. A Bůh je Láska. To znamená, že když se snažíš mít rád, tak už kážeš evangelium. Protože kdo přebývá v lásce, ten přebývá v Bohu a On přebývá v něm.-Umožnuješ druhému setkat se s Láskou- s Bohem. I když třeba to slovo Bůh není přímo vyslovené. Kéž Tě neodradí, to že druzí vypadají, že nemají zájem o tom slyšet, jsou možná zatím plni sami sebe a relativně spokojeni. Ale nic co pro Boha uděláme se nestratí, Bůh si to nějak použije. On ví o Tvé snaze.<br />
Ty klidně můžeš hlásat že P.Ježíš stále přichází, protože přichází do našich životů, které mění. Fyzicky se s Kristem setkalo, jen nemnoho lidí v době Ježíšova působení. Ale už pres 2000let se stále hlásá, že On znovu přijde, že na konci na nás nečeká Ježíšův prázdný hrob, ale On sám. Který nám chce dát věčný život s Ním. Není to dostatečně radostné?<br />
Církev je Kristovo tělo, hlavou je P.Ježíš, pokud chce tělo fungovat bez hlavy, dost dobře to nejde. On sám říká, beze mě nemůžete dělat nic. Skus myslet na to, že cokoli Bohu svěříš, každá Tvoje snaha nepřijde na zmar. Mysli ale také na to, že u Boha není čas a že On vše může použit trochu jinak a jindy, než by jsi čekal.<br />
Ale máš pravdu, že člověk nemůže rozdávat něco co nemá. Když nepoznal Dobro, které od Boha dostal. Skus o to prosit. Zážitek s Bohem, který Tě miluje a může naplnit, je důležitý. Díky za to, že z Tvých řádku můžu číst upřímnou snahu hledat.

Zobrazit 6 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio