Metabolity ducha korábu pouště

"Dát na mši"

2. 11. 2021 0:02
Rubrika: O mně | Štítky: Dušičky , ocistec , mešní stipendium , intence

(Inspirováno stejnojmenným článkem jinde)

 

Když vám záleží na tom, aby o vaše posmrtné blaho bylo náležitě pečováno pravidelným sloužením zádušních mší, příp. konáním jiných praktik, o nichž se má za to, že nebohým dušičkám pomáhají rychleji zakončit útrapy očišťování a se svatou Anežkou Římskou konečně zazpívat ono "už patřím na to, po čem jsem toužila, už mám, nač jsem se těšila," je třeba buďto se včas postarat o dostatečné množství odpovídajícím způsobem zformovaného potomstva, nebo u nějaké církevní instituce s dobrou perspektivou dlouhého trvání založit zádušní nadaci.

Zatímco máma byla oddaná fanynka P. Vacka, t. č. "emeritního faráře" v Letohradu, a management rizika posmrtného utrpení v očistci nehrál, pokud je mi známo, v její zbožnosti a vůbec v jejím pohledu na svět významnější roli, táta byl horlivým čtenářem časopisu Světlo, jakož i další literatury příbuzného druhu, lovcem odpustků nejen dušičkových a účastníkem dalších záhrobně orientovaných zbožných aktivit. O tom, založil-li zádušní nadaci, mi není nic bližšího známo, ale je pravděpodobné, že složit obnos, jehož roční úrok by při dnešních úrokových sazbách vydal na mešní stipendium alespoň za úplně hubenou zádušní mši, nikdy nebylo v jeho finančních možnostech; zároveň ještě nebyl v letech, kdy se takové starosti obvykle stávají akutními.

"Od smrti dřív, než stihneme založit zádušní nadaci / vysvoboď nás, Pane" nemusí k nebesům volati ti, kdo zvolili první výše zmíněnou možnost a zaopatřili se náležitě zformovaným potomstvem v dostatečném množství, takže i když jeden zemře mlád a druhý odpadne od víry, stále tu bude čtvrtý a pátý, co budou až do konce svých dnů rok co rok dávat sloužit mši "za zemřelé rodiče X a Y a celý ten rod." Pak je zarážející, že táta věnoval tak málo úsilí péči o své posmrtné blaho prostřednictvím formace dítek v duchu svého světlařského světonázoru a z něj vyvěrající spirituality. Až to člověka nutí ptát se, jak moc to celé myslel vážně.

Už jako školou povinný ministrantík jsem na farníky (resp. častěji farnice), trousící se přede mší nebo po mši do sakristie a objednávající si "intence" na nadcházející neděle, hleděl s naprostým odcizením. I když pak některé hrany dromedárovského kryptoprotestantismu obrousilo studium katolické teologie, tohle zůstalo jednou z oblastí církevní praxe, které jsou mi nepřekonatelně cizí. Nemám potřebu zpochybňovat učení o očistci, o odpustcích či o aplikaci mše svaté, ale zrovna tak by mi ani nepřišlo na mysl vyvozovat z nich jakékoli důsledky pro svou náboženskou praxi. Pakliže záhrobí funguje v souladu s učením církve (a soukromými zjeveními, která mu dodávají šťávu), tátova nebohá dušička nejspíš v očistcových plamenech skřípe zuby, odkázána na pool církevních modliteb za "duše, na které nikdo nepamatuje." Ponaučení je jasné: (nejen) Vy, jimž cestu do nebeských příbytků osvětluje Světlo (a nedokázali jste si posmrtný osud posichrovat řádnou výchovou potomstva), radši moc neotálejte se založením nadace.

Zobrazeno 282×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

To je hezký článek, ale palce nahoru zásadně nedávám neb se mě příčí věnovat náležitou chválu pouhým kliknutím, vždy raději to napíšu.

jk-s

"... neotálejte se založením nadace."

Na druhé straně ale zase nemrhejte prostředky na nadměrný počet mší, abyste zbytečně neukrátili své pozůstalé dědice.

http://www.abcsvatych.com/index.php?page=clanky/clanek&id=20111116

Hali

Taky se mi tato praxe moc nelíbí. Vypadá to, jakoby bylo možné Pána Boha nějak uplatit, aby toho dotyčného nebožáka pustil z očistce dřív.

jk-s

Mně se ta praxe docela líbí, ať už v očích různých křesťanů vypadá jakkoliv.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Hali, v žádném případě se neuplácí Pán Bůh. Stipendium přece dostává kněz. Nevíme, oč se máme modlit, a tu sám duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit a ví, že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí. Tak nějak to píše už sv. Pavel.

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio