Metabolity ducha korábu pouště

Stížnost

31. 7. 2021 0:28

Rok co rok jsem na fb profilu biskupství českobudějovického začátkem srpna pod tradičním oznámením o slavení svátku sv. Auraciána otravoval, že datum přenesení nesedí, s nadějí, že se to nakonec dostane na odpovědná místa a bude zjednána náprava, jenže jsem se vždycky dočkal nanejvýš reakce od diecésního správce sociálních sítí a ta chyba v místním liturgickém kalendáři vždycky zůstala i napřesrok. Až se ve mně konečně probudila krev babičky, která s velkým gustem telefonovala do "Volejte řediteli", kdykoli k tomu našla záminku, a jal jsem se sepisovat stížnost.

 

Vážený otče biskupe, vážený pane děkane,

Všeobecná ustanovení o liturgickém roce a kalendáři, čl. 56 b), stanoví, že "Oslavy světců, které nejsou ve všeobecném kalendáři, mají být zapsány na den jejich »narozenin pro nebe«. Pokud není znám, má se vybrat jiný den, který má k tomu kterému světci vztah z jiného důvodu (např. den jeho svěcení, nalezení jeho ostatků nebo  jejich  přenesení),  jinak  se  pro  něj  určí  den, který  je  v  partikulárním  kalendáři volný."

Den zrození pro nebe sv. Auraciána není znám, tradiční pohyblivé datum svátku o třetí neděli v srpnu (http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_6779 , s. 532) odporuje nyní platným pravidlům (Všeobecná ustanovení, čl. 6: "Neděle nepřipouští trvalé obsazení nějakým svátkem nebo slavností"), a tak je jistě vhodné slavit svátek patrona města na výročí přenesení jeho ostatků. Přesné datum jejich přinesení do města a uložení v klášteře kapucínů není známo (http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_6759 , s. 431), tudíž se nabízí datum jejich slavnostního přenesení z klášterního kostela sv. Anny do farního kostela sv. Mikuláše, ke kterému došlo dne 4. 8. 1670, když arcibiskup Sobek předchozího dne, 3. 8., farní kostel po nákladné rekonstrukci znovu vysvětil (http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_6779 , s. 531).

Novodobý kult sv. Auraciána sleduji posledních pár let. Zdá se, že po celou dobu konsistentně je svátek slaven již 3. 8., tedy na výročí dávného znovuvysvěcení dnešní katedrály a den před výročím vlastního přenesení ostatků. (2021, 2020, 2019, 2017, 2015)
Důvodem se zdá být chybné čtení pamětní desky v presbytáři, která snad někoho mohla zmást tím, že číselně uvádí jen datum znovuvysvěcení a datum přenesení specifikuje relativním údajem "die sequenti" ---

Když tu mě na spásný okamžik opustila dromedárovská bohorovnost. Je pravda, že nejeden z učitelů teologických předmětů na TF JU latinsky evidentně moc dobře neumí , ale Kročil učil patrologii a publikoval o Lvu Velikém. Upadnutí do nástrahy unáhleného čtení latinského nápisu přinejmenším u něj tudíž můžeme celkem bezpečně vyloučit. Asi je v zásadě možné, že je ten třetí srpen prostě chybně založená tradice, která se vědomě a dobrovolně nechává být, třeba protože už je tak v obecném povědomí, nebo z ohledu na zakladatele. ... Ale co když je tentokrát mimo Jeden Hrb?

 

Co říká kalendář? -- 4. 8.: (závazná) památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Co říkají Všeobecná ustanovení? -- čl. 56 c): "Pokud  den  »narozenin  pro  nebe«  nebo  den,  který  je  světci  vlastní,  je  už  ve všeobecném nebo partikulárním kalendáři obsazený jinou závaznou oslavou, třeba i nižšího stupně, zapíše se na nejbližší volný den."

 

A tak jsem se chytil za nos a rozepsanou stížnost hluboce zklamán odložil. Závěrem bych snad jen doporučil všeobecné pozornosti čl. 56 d): "Jedná-li se však o oslavy, které z pastoračních důvodů nelze přenést na jiný den, přeloží se ta oslava, která vepsání nové stála v cestě." Snad by se mohlo zvážiti, není-li pohoršení dromedárů dostatečným pastoračním důvodem pro to, aby se patron města slavil ve svůj vlastní den a přenesena byla památka "jedlíka plesnivých brambor".

Zobrazeno 392×

Komentáře

dromedar

No tak dobře, dobře, jsem usvědčen, vyřazuji ten citát ze svého repertoáru (protože nepřekroucený je o ničem). Nemám rád @jk-s.

jk-s

Myslím, že ten citát můžete překrouceně používat i nadále. Je to už tradice.

Zobrazit 10 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio