Metabolity ducha korábu pouště

Svaté obrázky - základní pravidla

20. 9. 2020 13:02
Rubrika: Bloudovy bludy | Štítky: svaté obrázky , svatí , světci , hry , hra

Svaté obrázky jsou ve skutečnosti sběratelská karetní hra. Nejstarší na světě, centuries before it was cool. Ale pravidla znají jenom zasvěcení a turnaje jsou přísně zakonspirované. (zdroj)

Ovšem pravidel a jejich variant vznikla během staletí celá řada a některá se, všemu utajování navzdory, přeci jen dostala na veřejnost. Dnes bych rád představil jednu z nejrozšířenějších variant hry, veřejně známou od té doby, co ji před několika desetiletími v opilosti leakli bohoslovci nejmenovaného římského semináře.

 

Paraliturgický rámec

1. Hra se nezačíná před tercií a končí nejpozději s kompletářem (bez ohledu na to, jestli bylo dosaženo řádného konce, viz níže), přičemž je chvályhodné dbát na to, aby po ukončení partie a uklizení hracích potřeb zbyl čas pomodlit se kompletář ještě před půlnocí.

2. První (podle důstojnosti církevního úřadu, popř. podle věku) hráč začíná verš:

V: Plné důvěry je mé srce, Bože, plné důvěry je mé srdce. R: Budu zpívat a hrát. (Žalm 57, 8; 108, 2)

3. Druhý (viz výše) hráč začíná komemoraci svatých Mláďátek, přičemž je chvályhodným zvykem příslušnou antifonu zpívat, aby se tak splnila dříve pronesená slova žalmu.

4. Následuje herní partie podle pravidel výše. Po jejím skončení první hráč začíná verš

V: Drahocenná je v Hospodinových očích. R: Smrt jeho zbožných. (Žalm 116, 15)

5. Druhý hráč začíná komemoraci Všech svatých.

(5bis. Podle místních zvyklostí se v některých krajích před komemorací Všech svatých zpívají komemorace všech těch svatých, za něž vítěz partie obdržel maximální množství bodů - viz níže.)

6. Vítěz partie na závěr připojí Dobrořečme Pánu.

Herní aparát

Ještě před vlastním započetím hry se shromáždí tkzv. herní aparát, tj. knihy a dokumenty, které v rámci dané partie mají sílu pravidel. Zejména:

1. Liturgický kalendář. Zpravidla se za základ bere kalendář platný v daném místě. Pokud někteří hráči chtějí uplatnit právo užívat vlastního liturgického kalendáře, musí doložit, že takové právo mají, a kalendář všem, kdo o to požádají, předložit k nahlédnutí.

2. Jedna nebo více autoritativních sbírek životů svatých (na mezinárodních mistrovských turnajích je obvyklé tuto část aparátu nahrazovat porotou expertů na kult a životy svatých).

3. Misál nebo breviář (o liturgických knihách platí, mutatis mutandis, to, co výše o kalendáři); pro potřeby zpívání komemorací (budou-li se komemorace zpívat) antifonář nebo výtah z něj.

Hrací potřeby

Kromě herního aparátu (viz výše) a osobních balíčků hracích karet (viz níže) je pro hru potřeba

1. zařízení k losování aspektů (např. nádoba s číslovanými žetony nebo hrací kostky; o aspektech viz níže)

2. body rozdělované hráčům (tradičně jednotlivá zrnka a desátky z nevratně poškozených růženců, ale stejně dobře poslouží např. kamínky nebo dětské peníze)

Sestavení balíčku

Každý hráč si přináší vlastní balíček hracích karet. Podle místních zvyklostí může (ale nemusí) být počet karet v balíčku omezen, dosti obvyklé je hrát na 40, 77 nebo 80 karet.

Obvykle se do balíčku zařazují jen obrázky světců. Varianty pravidel umožňují hrát i obrázky Pána Ježíše, Ducha svatého a "neosob", ale tato speciální pravidla nejsou obecně přijímána a pro jednoduchost tu pojednána nebudou.

O každém obrázku by mělo být již před začátkem partie známo, koho zobrazuje. Pokud obrázek neobsahuje jméno světce ani jednoznačné atributy, hráč si vybere jednoho ze světců odpovídajících vyobrazení a jméno dopíše (buďto trvale, nebo např. na sloupnutelný samolepící štítek). Některé místní varianty pravidel ovšem připouštějí nejednoznačné obrázky hrát jako tkzv. "žolíky", jejichž význam hráč vybírá až v průběhu partie při vykládání. V těchto variantách pravidel bývá omezeno dovolené množství žolíků v balíčku.

Původ hracích karet obvykle není nijak omezen, tzn. je beze všeho možné hrát např. i s kartami ručně malovanými. (Pokusy některých prodejen devocionálií o pořádání turnajů připouštějících jen obrázky od jimi podporovaných výrobců se v hráčské komunitě nesetkaly s dobrým přijetím, mj. i kvůli tomu, že se výrobci devocionálií zpravidla soustředí jen na relativně malé množství notoricky známých světců.)

Konec hry

Hra končí, když je rozděleno předem smluvené množství bodů (nejběžnější jsou partie na 500, 1000, příp. 1500 bodů), nebo když některému z hráčů nezbývají žádné karty, které by mohl hrát (tkzv. závěr "na socku"), nebo když se liturgický den chýlí ke konci (viz výše Paraliturgický rámec, čl. 1).

Začátek hry

Každý hráč důkladně zamíchá svůj hrací balík a z vrchu si bere do ruky počáteční karty (podle místních pravidel, nejčastěji však pět nebo sedm).

Herní kolo

Hra sestává z předem neomezeného množství kol.

Kolo začíná losováním aspektu (viz níže). V losování se hráči popořadě střídají.

Po vylosování aspektu každý popořadě (počínaje od hráče sedícího vpravo od losovavšího) líže jednu kartu z balíku a jednu vykládá, nebo, nemá-li co vykládat, vyhazuje (do osobní hromádky vyhozených karet).

Při vyčerpání balíku se otáčí hromada vyhozených karet a stává se balíkem; když není co otáčet, hra končí "na socku", viz výše.

Když všichni hráči vyložili, kontroluje se, zda vyložení světci jsou pro daný aspekt přípustní. (Pokud některý přípustný není, karta se vyhodí.) Následně se s pomocí herního aparátu určuje důstojnost vyložených svatých pod zvoleným aspektem a rozdělují se body. Body příjemce položí na kartu, za kterou je dostal, a nechává je tam do konce partie pro potřeby případného vracení bodů.

(Pro tuto hru jsou typické spory o důstojnost svatých pod zvoleným aspektem, které ostatně podle některých tvoří - kromě sbírání obrázků - hlavní zdroj potěšení ze hry. Není tudíž neobvyklé, že partie zahájená ráno končí ve třetím nebo čtvrtém kole na časový limit podle Paraliturgického rámce, čl. 1. Pro potřeby hraní s dětmi a dospívajícími, kteří zpravidla ještě nedovedou náležitě ocenit krásu odborného sporu o důstojnost svatých pod zvoleným aspektem a právnických metod výkladu neprávnických textů, může být vhodné připravit herní lexikon svatých, který důstojnost každého svatého pod všemi aspekty, pro něž je přípustný, uvádí jako fixní číselnou hodnotu.)

Kromě karet z ruky lze znovu zahrát i kteroukoli kartu již dříve vyloženou. V tom případě hráč vrací dříve za ni udělené body.

Aspekty

Výběr aspektů, pod kterými se srovnává důstojnost svatých, se krajově (ale i dům od domu) liší, nejběžnější jsou tyto:

  • festum - stupeň oslavy v liturgickém kalendáři
  • commune - dále se losuje ze společných textů misálu nebo breviáře, připouštějí se jen svatí slavení s použitím daných liturgických textů a důstojnost se poměřuje jako pod aspektem festum
  • ordo - připouštějí se jen nositelé církevního úřadu, poměřuje se jeho výše
  • martyrium - připouštějí se jen mučedníci, poměřuje se krutost vytrpěných muk. Podle rozšířené zbožné tradice PM Bolestná pod tímto aspektem vždy bere maximální množství bodů
  • doctrina - připouštějí se jen světci, kteří zanechali spisy, poměřuje se jejich množství a význam pro církev (v některých místních variantách pravidel se dále losuje podoblast nauky)
  • miracula - poměřuje se množství a podivuhodnost zázraků (v některých místních variantách pravidel se dále losuje podoblast: zázraky za života x po smrti)
  • reliquiae - vyhrávají světci, jejichž význačné relikvie jsou uloženy nejblíž místu hry
  • imago - hodnotí se kvalita vyloženého obrázku (umělecká kvalita, sběratelská vzácnost, stáří, hodnota materiálu apod.)

Rozdělování bodů

I v bodování panují mezi místními variantami pravidel značné odlišnosti. Dosti rozšířený je následující systém:

Je-li první místo dělené, vítězným svatým se rozdělí 10 bodů (zbytek po celočíselném dělení propadá banku) a ostatní nedostanou nic.

Není-li první místo dělené, vítěz dostane 10 bodů, druhý (jen je-li sám) 5 bodů, všichni ostatní po bodu.

 

Jak bylo opakovaně zmíněno, existuje bezpočet variant pravidel, takže se téměř nestane, že by se dvě partie hrály podle pravidel úplně stejných. Znáte nějakou zajímavou variantu, která by mohla obohatit herní zkušenost ostatních hráčů? Podělte se!

Zobrazeno 449×

Komentáře

jk-s

Na hraní jsou obrázky čertovo.

dromedar

Není hraní jako hraní a nejsou obrázky jako obrázky.

Zobrazit 7 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio