Metabolity ducha korábu pouště

"Moje modlitební knížka"

20. 5. 2020 0:35

"Moje modlitební knížka", Praha: Doron 2003.

 

Bylo mi líto platit nemalé poštovné kvůli jedné knížce za pár korun (kterou jsem opravdu chtěl), a tak jsem (podobně "postižení" chápou) proklikal nabídku antikvariátu a těch knížek za pár korun jsem si koupil víc. Mezi nimi tuhle obrázkovou modlitební knížku pro děti. Byl jsem zvědavý, stála pár korun, a zároveň jsem věděl, že když mi nebude k ničemu dobrá, (narozdíl od mnoha jiných knih) nebudu mít problém se s ní zase rozloučit.

 

Modlitební knížka pro malé děti je zajímavá věc. Za mých dětských let jsme doma zbožných knížek pro naši věkovou kategorii měli slušný výběr. Samozřejmě je nikdo nečetl a zpravidla ani neprohlížel, takže třeba výtvarnou stránku téhle "obrázkové bible" jsem ocenil až v dospělosti. Ovšem pokud je mi známo, modlitební knížka mezi nimi nebyla žádná. Když už se o takovou publikaci někdo pokouší, čím ji smysluplně naplnit?

"Tato knížečka je určena rodičům a malým dětem jako inspirace při společné modlitbě. Najdeme zde modlitby určené k nejrůznějším příležitostem v životě dítěte.

Samozřejmě, že je možné modlit se také vlastními slovy. Avšak právě pro malé děti jsou zveršované modlitby pomocí, aby se během dne v důležitých okamžicích a situacích svého života naučily v důvěře se obracet k Bohu."

(Předmluva, s. 3)

"... právě pro malé děti jsou zveršované modlitby pomocí" - potud jsem nakloněn souhlasit.

"... aby se během dne v důležitých okamžicích a situacích svého života naučily v důvěře se obracet k Bohu" - to už mi přijde poněkud nadsazené. Myslím, že modlitba předškolních dětí je výhradně nebo převážně modlitba společná a aktivně se snažit již v tomto věku formovat nějaký osobní náboženský postoj je střílení přes cíl.

"Pro malé děti jsou zveršované modlitby pomocí" - k tomu, aby se naučily modlit, a to nejdřív - a možná na dlouho - právě jen ve smyslu "správně (spolu) hrát onu zvláštní hru": každý den v určité pevné momenty (než se dáme do jídla, než jdeme spát) opakovanou a sestávající z gest a slov (u našich hudebněji založených příbuzných též ze zpěvu, u nás doma se ovšem nezpívalo). Veršovaný text se snáze pamatuje, zároveň má v sobě cosi přitažlivého a ne-běžného. Tím vším se pro toto stadium modlitebního života doporučuje. Patrně to je také jeden z důvodů, proč - z hlediska hierarchie pravd víry vlastně nelogicky a scestně - nezřídka první modlitbou, kterou se katolické dítko učí, je modlitba k andělu strážci "Andělíčku, můj strážníčku".

 

Zpátky k obsahu představované knížky. Sestává z devíti oddílů: ranní modlitby (3 texty), modlitby u stolu (6), večerní modlitby (4), "mám radost z Božího stvoření" (3), "Bůh mě má rád, vede mě a ochraňuje" (3), "narozeniny" (1), "jdu do školy" (1), "v nemocnici" (1), "když jsem někdy smutný" (1). Texty jsou kvality nevyrovnané, ale převážně nevalné. Vesměs usilují o formu básničky nebo říkánky, ale jen výjimečně s uspokojivým výsledkem. Spíš pravidlem než výjimkou jsou různé nedokonalé rýmy nebo odpudivé kombinace dvouverší rýmovaných a nerýmovaných. Zejména poslední čtyři oddíly pak jsou zcela podřadné i obsahem. Chtělo by se říct - jako vystřižené z některého z těch slabších básničkových blogů, kterých svého času bývalo na Signálech požehnaně. Jako světlou výjimku možno zmínit celkem pěknou básničku "Za okny se stmívá" (s. 18), která by snesla i použití jako krátká večerní písnička.

Knížka má 31 číslovaných stránek na křídovém papíře. Každá stránka obsahuje text s menším nebo větším obrázkem, příp. celostránkovou ilustraci. Ilustrace zcela postrádají jakoukoli souvislost s textem. Prvních dvanáct lichých stránek nese vyobrazení symbolisující kalendářní měsíce, zbytek obrázků zachycuje příhody ze života zvířátek (slavnostně oblečená medvědí rodinka jde na procházku, husy v kalhotách tancují, apod.)

 

Nevím, zda existuje nějaká smysluplná konkretisace pojmu "modlitební knížka pro malé děti", ale představovaná publikace touto smysluplnou konkretisací rozhodně není. Texty jsou dost špatné samy o sobě, ale jejich kombinace se zcela nesouvisejícími ilustracemi dělá knížku pro malé děti (tzn. knížku k prohlížení a nechání-si-předčítat) úplně nesmyslnou.

Kdybych se měl o "modlitební knížku pro malé děti" pokusit já (i když stále nejsem přesvědčen, že by to nebyl podnik o sobě nesmyslný), možná bych se opřel o vzpomínku na leporelo, které jsem v prvních letech života miloval: většinu každé stránky zabírala velká ilustrace s autem (určitě tam byla sanitka a požární stříkačka) nebo kusem těžké techniky (bagr, buldozer) a k tomu byla připojená říkánka o daném zařízení nebo o tom, kdo ho obsluhuje. Tak by na každé stránce uvažované "modlitební knížky" byl velký obrázek vhodně vybrané situace se zajímavou hlavní postavou a říkánka by byla modlitbou postavy nebo postav z obrázku, ovšem napsanou tak, aby se dala takříkajíc "vyndat z knížky" a stát se modlitbou naší. V roli "předmodlívačů" by se mohli vystřídat někteří svatí (ti, kteří se hodí tematicky a dají se charakteristicky zobrazit) i anonymní postavy, ale v žádném případě ne žirafy s mašlemi na krku a slavnostně oblečení medvědi. Protože modlitba není věc ze světa, kde oblečení medvědi chodí na procházku, ale ze světa bagrů, buldozerů a požárních stříkaček.

Zobrazeno 849×

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio