Metabolity ducha korábu pouště

První staroslověnská ... modlitba ranní

28. 12. 2019 21:11

Už v roce 1930 Josef Vajs žádal (ČKD 1+2/1930, s. 11-18), aby se pro český formulář svátku sv. Václava životopisné lekce matutina vzaly z První staroslověnské legendy. Ona "vhodná příležitost" (s. 14) pro to ovšem nastala až v rámci provádění liturgické reformy Druhého vatikánského koncilu. Jako druhá lekce modlitby se čtením byl do nového českomoravského breviářového propria pojat opravdu kratičký výtah z legendy, soustředící se na okolnosti světcovy násilné smrti. (Edice úplného znění v několika variantách je ve Sborníku staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile.)

 

Když pak nastalo ráno, zvonili na jitřní. A Václav uslyšev zvon řekl: „Chvála tobě, Pane, žes mi dal dočkat se tohoto jitra.“ A vstal a šel na jitřní.

Když se to čte v den svátku, právě během "jitřní", člověka mrazí, ale o tom dnes psát nechci. Chci psát o té kratičké modlitbě, kterou Václav pronáší, než udělá něco velmi nedromedářího - totiž časně ráno na zazvonění zvonu vstane z lože, aby se zúčastnil jitřní (matutina).

Čtenář ví, že to jitro je světcovo poslední, a tuší to možná i hrdina vyprávění, byť legendista (v oddílu do breviářové lekce nezahrnutém) uvádí, že varování dvořanů ohledně vražedných úmyslů bratra Boleslava "neuvěřil, ale vložil věc na Boha" (Sborník, s. 40 a paralelní místa v ostatních redakcích legendy). Jak tu modlitbu číst? Je výrazem bezstarostné radosti někoho, kdo se raduje z nového dne a nic zlého nečeká? Je výrazem vděčnosti někoho, kdo každý nový den přijímá jako nesamozřejmý dar? Nebo střízlivého vědomí, že právě "tohoto jitra" se dočkat je zvlášť nesamozřejmé, protože na tom včerejším varování přeci jen nejspíš něco bylo?

Navrhuji číst vyprávění o Václavově zavraždění (mj.) jako legendistou předkládaný model křesťanského života. Příběh kulminuje "modelovým křesťanským umíráním," kdy světec recituje obsahově příhodný žalmový verš, ne náhodou stejný, jako Kristus umírající na kříži. A tomu předchází "modelové křesťanské ranní vstávání." To krátké dobrořečení není výrazem aktuálního rozpoložení, ani reakcí na situaci. S takovouto Boží chválou na rtech se patří vstávat každý den - k slavnosti, do práce (nejen knížecí), do války i na popravu. Není výrazem aktuálního rozpoložení, mnohem spíš je to austinovský "speech act", kterým se nekonstatuje něco dříve jsoucího, ale něco se koná a realita (zde právě i ono aktuální rozpoložení) se utváří.

V té kratičké formulce je všechno potřebné a nic zbytečného - nic osobního, co by nemohl říkat ne-svatý ne-Václav, nic dobově podmíněného, co by mohlo zastarat. Prostě modlitba k rannímu vstávání, resp. po probuzení, pro každého. Není na ní nic zajímavého. Kdybychom na ni narazili někde v modlitební knížce, nejspíš snad v oddílu nazvaném "Modlitby během dne - při vstávání z lože" nebo podobně, přešel bych ji s konstatováním, že autor neměl mnoho fantasie ani umění práce se slovem a na takovéto modlitby snad ani není třeba modlitebních knížek. Ale my jsme ji nenašli v modlitební knížce, ale v nejstarším vyprávění o svatém životě a smrti knížete Václava, jako modlitbu jeho posledního rána. Oč jiný má najednou zvuk, oč jinou hodnotu!

 

To, že článek není zařazen do rubriky Euchologie, je schválně a správně. I když tu totiž jde o pevně formulovanou modlitbu, kterou si dovoluji doporučit ctěné pozornosti čtenářově, a to i k osobnímu použití (zítra i vždycky a na věky věků), je to modlitba ryze osobní, nikoli společná, a nemá formální kvality, jaké v oné rubrice od společných modliteb očekáváme. Patří do podobné kategorie, jako dobrořečení, která při bezpočtu příležitostí během dne recitují zbožní židé (i když ta bývají o něco delší a propracovanější), nebo jako tkzv. střelné modlitby.

Zobrazeno 589×

Komentáře

deFlegmatique

Plánujete i rubírku "duchovní život bezbožníkův"?
(Čtěte si to jak chcete - jako singular nebo plural, to nechám na vás.)

dromedar

Namísto rubriky "Duchovní život bezbožníkův" slouží to ticho, které v rubrice "Duchovní život" obvykle panuje. Z nebezbožného období pochází jenom úplně první článek v ní.

dromedar

Ta rubrika by se nejmenovala "Duchovní život bezbožníkův", ale "Praxis impietatis". Komenský promine.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio