Metabolity ducha korábu pouště

Modlitby u stolu (recenze)

1. 8. 2019 1:08
Rubrika: Euchologie | Štítky: modlitby

Společná modlitba a rituály všedního (nebo ne-zcela-všedního) dne patří k tématům, na kterých mi záleží, pročež se chápu příležitosti představit zde těm, kdo ji snad ještě nemají doma, sbírku "stolních modliteb", kterou minulý rok vydaly paulínky:

 

Modlitby u stolu, Praha: Paulínky 2018, 16 s.

Sešitek kapesního formátu, celobarevný tisk na pevnějším křídovém papíře, uvnitř tři celostránkové fotografie (a o to méně modliteb).

Stěžejní část obsahu tvoří oddíly "Modlitby před jídlem" a "Modlitby po jídle" (každá 4 strany textu), doplňuje je oddíl "Krátké modlitby" (jedna strana, víc o nich níže), celek je pak zarámován zepředu žalmem 104 (výběr veršů) a zezadu modlitbami Anděl Páně a Raduj se, Královno nebeská.

Co do druhu obsahu jde o sbírku holých modlitebních textů, bez jakýchkoli "rubrik" nebo jiných vysvětlivek. Jedinou výjimkou je odstavec s vysvětlením, proč byla do sbírky zařazena modlitba Anděl Páně (s. 15), a jak se ji modlit.

Modlitby v obou hlavních sekcích mají víceméně délku obvyklou pro orace římské liturgie, řada z nich má i odpovídající výstavbu. To pak jsou modlitby ryze předsednické, které pronáší "předmodlívač" a ostatní se k nim připojují závěrečným amen. -- Na to tu upozorňuji proto, že u části příbuzenstva je obvyklé modlitbu před jídlem recitovat společně. Představovaná publikace obsahuje i některé modlitby, u kterých by v zásadě bylo možné myslet i takovýto způsob použití (jakkoli jim vesměs chybí pěkný rytmus a frázování), ale od "předsednických" je neodlišuje. Výběr způsobu "provedení" je ponechán na rituální kompetenci uživatele.

Oba hlavní oddíly uzavírá jedna modlitba "dialogická". Před jídlem jsou to verše ze žalmu 145 (15-16) s připojeným Sláva Otci - tedy text, který figuruje i v slavnostním "požehnání stolu", ale jenom jako úvod, který ústí v samotné požehnání. Sám o sobě (jak je v sešitku podán) jako modlitba před jídlem rituálně nefunguje. Doporučuji nezkoušet ho tak používat, ale na konec vždy připojit jednu z "předsednických" modliteb. Dialogická modlitba na konci oddílu modliteb po jídle sestává z veršíku a plnohodnotné orace a nedostatky rituální formy tudíž netrpí.

S výběrem veršů ze žalmu 104, zařazeným hned na začátku publikace, si moc nevím rady. Snad je to jen jakýsi "biblický úvod", u nějž se nepředpokládá praktické použití. Pokud by se měl stát součástí modlitby před jídlem, musel bych představované publikaci vytknout, že svému uživateli nevychází vstříc, jak by měla. Relativně dlouhý biblický text by rozhodně neměl přednášet "předříkávač", zatímco ostatní se, slintajíce, těší na oběd. Je to text říkající si o společnou (střídavou) recitaci, nebo ještě lépe zpěv, ale jeho grafická úprava postrádá dobře zřetelné dělení na verše a poloverše. Náležitý rituální spád si také žádá, aby modlitba před  jídlem (nebo po něm) nesestávala jen ze žalmu, ale k žalmu byla připojena některá z orací.

Oddíl "Krátké modlitby" má pod nadpisem lakonickou poznámku "lze i zpívat" a čtenář přinejmenším v některých ze zařazených textů pozná známé popěvky. Jenže v tom je jejich bída: kdo chytlavé popěvky zná, text už nadosmrti nebude potřebovat; kdo ne, bez not se je zazpívat nenaučí a k jakémukoli použití beze zpěvu jsou tyto (podle paulínek) "krátké modlitby," které "lze i zpívat," vesměs naprosto nevhodné. Jen si zkuste společně zarecitovat "Za chleba dar, za díla zdar, buď tobě, Bože dík." A co teprve - jaká ohavnost zpustošení! - zbožně recitované "Ó náš Pane, tobě dík vzdáváme ..." !

 

Mezi modlitbami do sbírky zařazenými jsem nenašel žádnou, která by mě nadchla (byť třeba jen do té míry, abych si ji založil pro nějakou budoucí příležitost, kdy výjimečně nebudu jíst sám), ale po seškrtání těch, které bych nevypustil z úst, zbývá alespoň pár takových, které neurazí. I z těch se ovšem ne každá stejně dobře hodí pro všechny příležitosti. Nelze tedy doporučit použití stylem "otevři a čti."

Přes všechny výhrady jde ovšem o sbírku modliteb, které mají jakousi literární a teologickou úroveň, a jistě budou v nejedné domácnosti vítanou pomocí při utváření domácího modlení.

Zobrazeno 932×

Komentáře

dromedar

"Nechtěl byste někdy sepsat něco kloudného k svatohubertské mši ..."

Ani kdybych to uměl, nechtěl. Jsem vegetarián a "mše nad zamordovaným jelenem" nemůžu ani cítit.

deFlegmatique

Vegetariánům (přesvědčeným) doporučoval Patrick Dalroy bodlák.

(veršotepec prosím, veršotep by snad byl výraz odpovídající výrazu metrum)

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsn%C3%ADk
kupř zde: https://mapy.cz/zakladni?x=14.7270089&y=50.2009430&z=17&base=ophoto

Zobrazit 22 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio