Metabolity ducha korábu pouště

YouCat o transsubstanciaci

15. 5. 2019 0:58
Rubrika: YouCat | Štítky: youcat , YouCrap , katechismus , překlad , eucharistie

(s. 128 in margine)

Proměňování (též transsubstanciace, z lat. trans = pře-, pro- a substantia = podstata): Pokus o teologické vysvětlení toho, jak Ježíš může být přítomen v darech chleba a vína v eucharistii: Zatímco "podstata" chleba a vína se působením Ducha svatého ve slovech proměnění skutečně mění v Kristovo tělo a krev, zůstává vnější podoba pod oběma "způsobami" zachována. Ježíš Kristus je v tom, co vypadá jako chléb a víno, přítomen skutečně, avšak neviditelně a skrytě, a to po dobu trvání vnější podoby obou způsob.Transsubstantiation (von lat. trans = über, hinüber und substantia = Wesen): Ein zentraler Versuch der Theologie, zu erklären, wie Jesus unter den Gaben von Brot und Wein in der Eucharistie gegenwärtig sein kann: Während sich die "Substanzen" (gemeint ist "Wesen") von Brot und Wein durch das Wirken des Heiligen Geistes bei den Wandlungsworten in den Leib und das Blut Christi verändern, bleiben die äußeren Gestalten erhalten. Jesus Christus ist in dem, was wie Brot und Wein aussieht, wirklich, jedoch unsichtbar und verborgen da, solange die Gestalten erhalten bleiben.

 

Vynechání adjektiva "zentraler" je ještě odpustitelné, i když se ztrácí důležitý kousek smyslu - transsubstanciační teorie není prostě jedno mezi mnoha možnými vysvětleními přítomnosti Krista v eucharistii, ale je to pro západní teologii od scholastiky dodnes vysvětlení nejdůležitější a dogmatisované.

Ostatní zvýrazněná místa jsou vesměs ukázkami politováníhodného terminologického zmatení. "Proměňování" rozhodně není synonymum "transsubstanciace" (odborný termín z teologie svátostí), ale liturgický termín označující tu část mše, kdy celebrant pronáší slova ustanovení (protože právě do tohoto okamžiku západní církev klade proměnu podstaty chleba a vína v tělo a krev Páně). Pro transsubstanciaci má česká teologická terminologie (dnes spíš méně obvyklý) termín "přepodstatnění".

Zcela zmatečně je přeložen výklad toho, v čem transsubstanciace spočívá. Jádrem zmatení je archaické české slovo "způsoba", které se dnes používá právě jen v církvi, když se na základě nauky o transsubstanciaci mluví o eucharistii. Proto není až tak překvapivé, že mu ani ti, kdo ho používají, nezřídka dobře nerozumí. Slovem "způsoba" se překládá latinský termín "species" = vzhled, podoba. Jako terminus technicus v rámci transsubstanciační teorie species/způsoba označuje soubor smyslově vnímatelných vlastností té které věci. Normálně ze způsoby usuzujeme na podstatu: co vypadá, voní, láme se, drobí se, ... jako chléb, je chléb. V případě eucharistie podle transsubstanciační teorie toto spojení podstaty a způsoby zaniká: smyslově i po proměnění poznáváme nezměněnou způsobu chleba, ale předkládá se nám k věření, že tu pod touto způsobou chleba není chléb, ale Kristovo tělo.

 

Kritická pasáž přeložená bez terminologického zmatení:

Zatímco "podstata" chleba a vína se působením Ducha svatého při slovech proměňování mění v Kristovo tělo a krev, vnější podoba zůstává zachována.

nebo (s ohledem na obecnou srozumitelnost méně šťastně):

..., způsoby zůstávají zachovány.

Zobrazeno 755×

Komentáře

JiKu

Ignorovat to půjde vždycky, když se bude chtít. A chtít se bude.

dromedar

"Ignorovat to půjde vždycky"

Samozřejmě. "Nepůjde ignorovat" jsem myslel zhruba ve smyslu "žádný teologicky vzdělaný člověk, když tu sbírku dokladů poctivě prostuduje, nebude moci říci, že se zbytečně vozím na zanedbatelném počtu banálních překladatelských chyb."

Zobrazit 10 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio