Metabolity ducha korábu pouště

Chvalořeč na sv. Pia X.

22. 8. 2015 22:31
Rubrika: O světě | Štítky: liturgie

Kde by dnes byla katolická církev a jak by vypadala její liturgie, nebýt velkého papeže - reformátora Pia X. a jeho neméně skvělého pokračovatele Pia XII.!

Již před koncilem tridentským všeobecně se ozývalo úpění kněžstva pod těžkým břemenem modlitby breviáře. Neboť ne sedmkrát (Žalm 119,164), ale hned osmkrát za den měl každý nositel vyššího svěcení a každý řeholník spěchat do chóru, nebo se alespoň o samotě chopit breviáře. Celý Davidův žaltář modlil se za týden, a na tom nebylo dosti: žalmy řady hodinek se každodenně opakovaly, takže větší část žaltáře musila se odmodliti v matutinu a nešporách. Jen považte, jaké břemeno ukládala matka církev svým nejskvělejším synům k jejich vyčerpávající péči o svěřené duše!

A jako by říkala "nic nesmí se sleviti z modliteb, Vám, kteříž ještě vůbec se modlíte" (na místě všeobecně zpustlého lidu křesťanského), zamítala rázně a bez milosti všechny návrhy reformní, kterýmiž kněžstvo usilovalo o ulehčení.

Reforma provedená z ustanovení tridentského sněmu, namítnete mi,  očistila římský breviář od množství zbožných, leč neorganických a nepodstatných přívěsků, čímž oprávněným stížnostem vyšla vhodně vstříc, aniž z ušlechtilého pokladu modlitby církve co ztratila. Vhodně také vyplela z legend o svatých všechny nedůstojné a s historickou pravdou se neshodující smyšlenky. Žaltář však zůstal ležet na šíji všech oficiem povinných církevních osob beze změny.

Až Pius X., spatřiv zlé časy, přicházející na církev, a vědom si toho, že těžká doba si žádá statečné muže a odvážná rozhodnutí, odvážil se kroku po staletí neslýchaného a při své velké reformě římského breviáře žaltář nově uspořádal a jeho týdenní pensum tak citelně ulehčil. Považte, kolik odvahy a statečnosti, ba kolik sebezáporu tento svatý papež projevil, když nic nelpěl na milovaném, ale pro novou dobu se nehodícím haraburdí a odepsal více než polovinu římského antifonáře! Lze v tom čísti vpravdě prorockou vizi: doba žádá si nové evangelizace, Kristův učedník nemá se proto kochat chórovým zpěvem, ale vydat se do světa, hledat zbloudilou ovci!

Pravým pokračovatelem nejen podle jména byl Piu X. jeho třetí nástupce na Petrově stolci, Pius XII. Na reformu církevních hodinek navázal neméně odvážně a statečně, když zavedl zcela nový překlad žaltáře, pořízený podle stavu poznání soudobé biblické vědy z hebrejštiny. Jistě bylo vhodné, aby se hlasatelé evangelia při modlitbě napájeli z nejčistšího zřídla božských pravd, které v úctyhodném, ale mnohdy nepřesném a zavádějícím překladu Vulgáty jsou zahaleny závojem, nezřídka prakticky neproniknutelným.

Nezůstalo však při breviáři. Pius XII. promulgoval neméně záslužnou reformu obřadů Svatého týdne, tedy samého jádra katolické liturgie. Není náhodou, že reformy žaltáře otevřely cestu k reformě obřadů Svatého týdne, a že tento mocný reformní proud došel o několik let později završení ve všeobjímající liturgické reformě po 2. vatikánském koncilu.

Nuže, pamatuj, katolický kněže, katolický řeholníku, řeholnice, že nebýt těchto dvou statečných papežů, rozhodně bys dnes neměl kanonické hodinky odmodlené za hodinu (jak uvádí jeden komentář, ne samotný článek). Pamatuj, prostý katolíku, že nebýt jich, dodnes bys liturgii nerozuměl a v žádném případě by ses nemohl místo trudného a škrobeného římského kánonu těšit z duchovní hloubky bezpočtu eucharistických modliteb. Pamatuj, církevní hudebníku, že bez nich by dnes při liturgii nezněla tvá kytara ani bubínek!

Nuže, církvi Kristova, vzdávej v dnešní slavný den*) Bohu chválu za své vynikající syny a pastýře i za jejich nehynoucí dílo, jež ti pomohlo k ještě větší plodnosti a kráse. Jemu buď sláva, ... na věky věků. Amen.

 

* samotný slavný den jsem, žel, zmeškal

 

(Je pravděpodobné, že nebude dobře zřejmé, co jsem myslel vážně a co jak moc nevážně. Každopádně, pro případ, že bych se vzdor všemu jednou octl v řadách církve vítězné, doufám, že oba velcí papežové budou mít buďto dost smyslu pro humor, nebo dost shovívavosti.)

Zobrazeno 1347×

Komentáře

dromedar

test test test

dromedar

"nebýt těchto dvou statečných papežů, rozhodně bys dnes neměl kanonické hodinky odmodlené za hodinu"

Asi jak kdo.
"Čteme jej den co den, a každý den asi hodinu."
(Hoornaert: Breviář, Stará Říše 1936, s. 9)

Zobrazit 7 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio