Metabolity ducha korábu pouště

Agni parthene - pracovní překlad

19. 10. 2009 14:58
Rubrika: O světě | Štítky: Agni parthene , hymnus , Maria , sv. Nektarios

 

Pro soukromou potřebu jsem si opatřil český překlad hymnu Agni parthene a protože jsem slíbil, že se podělím, činím tak touto cestou.

 

Autorem hymnu je sv. Nektarios z Aeginy , mnich a biskup pravoslavné církve (pro více informací o něm: stručné info na OrthodoxWiki, soukromý web věnovaný sv. Nektariovi, který obsahuje životopis, fotografie i některá díla - včetně sbírky Theotokarion, která obsahuje i hymnus Agni parthene - v řeckém originále).

Co se týče liturgického využití hymnu, wikipedie tvrdí, že v rámci pravoslavné církve je někdy zpíván na začátku nešpor.

 

Překlad byl pořízen na základě řeckého textu zveřejněného na wikipedii

(http://en.wikipedia.org/wiki/Agni_Parthene) ke dni 16.10.2009 (bláhově spoléhám na to, že autor tohoto hesla čerpal z autentického zdroje; spolehlivější zdroj bohužel neznám). Překládal jsem s pomocí slovníku V. Pracha, několik míst jsem konzultoval s Lidell-Scott-Jonesovým slovníkem, který je díky projektu Perseus zdarma k disposici on-line.

Rezignoval jsem na všechny snahy o básnické kvality překladu - šlo mi pouze o přetlumočení smyslu. Proto doporučuji četbu překladu (který snad alespoň většinou zachovává význam) poslechem originálu (který je jazykově i hudebně krásný):

Rád bych poděkoval Mirce, která mě k tomuto hymnu nasměrovala - když napsala "nic krásnějšího neznám", myslím, že to nebylo zas až tak moc přehnané. Já bych byl opatrnější, ale mohu říci, že ve své sbírce not zatím žádnou krásnější píseň opravdu nemám.


 

Čistá1 panno, panovnice2, neposkvrněná bohorodičko,

Raduj se, nevěsto nesnoubená.3

Panno, matko, vládkyně, rouno rosou pokryté4,

Raduj se …

 

Vyšší nebes, jasnější paprsků slunečních,

Raduj se …

Radosti chorovodů panen5, jsi vyšší než andělé,

Raduj se …

 

Skvějící se nad oblohu, čistší než světlo,

Raduj se …

Svatější jsi nad všechny nebeské šiky,

Raduj se …

Maria vždy panno, všeho světa paní,

Raduj se …

Nevěsto neposkvrněná, celá jsi čistá6, panovnice, poklade vší svatosti7,

Raduj se …

 

Maria, nevěsto vládkyně8, příčino naší radosti,

Raduj se …

Dívko, vznešená9 královno, matko přesvatá,

Raduj se …

 

Dražší nad cheruby,

Raduj se …

slavnější než netělesní serafové, větší než trůny10,

Raduj se …

 

Raduj se, písni cherubů, raduj se, andělský chvalozpěve,

Raduj se …

Raduj se, písni serafů, radosti archandělů,

Raduj se …

 

Raduj se, pokoji a radosti, přístave spásy,

Raduj se …

Posvátný příbytku11 Slova, květe nepomíjejícnosti,

Raduj se …

 

Raduj se, zahrado hojnosti a věčného života,

Raduj se …

Raduj se, strome života, prameni nesmrtelnosti,

Raduj se …

Tebe prosím, panovnice, tebe nyní vzývám,

Raduj se …

Se dysópó12, tvou milost si vyprošuji,

Raduj se …

 

Dívko vznešená13 a neposkvrněná, panovnice, hlubino svatosti14,

Raduj se …

Vroucně tě vzývám, chráme posvěcený,

Raduj se …

 

Uchop mě, zachraň mě od nepřítele,

Raduj se …

a ukaž15, že jsem dědicem života věčného,

Raduj se ...

 

 


 

1Adjektivum hagnos značí čistotu spíše v kontextu kultickém – českými ekvivalenty jsou adjektiva „posvátný, bohumilý, dovolený, čistý“ - tedy není dobré vidět tu na prvním místě čistotu jako ekvivalent panenství.

2Despoina může znamenat i „manželka“, což by mohl být záměrný kontrast předcházejícímu výroku o Mariině panenství

3Přebírám z českého překladu Akathistu (Akathistos, Velehrad-Roma 1996.), starého mariánského hymnu, kde se toto zvolání rovněž pravidelně vyskytuje. Jeden slovenský překlad Akathistu překládá „Raduj se, panenská nevěsto.“ V řečtině je slovní hříčka, která je zřejmě nepřeložitelná (substantivum - „nevěsto“ - a adjektivum - „nesnoubená, neprovdaná“ - jsou slova příbuzná, mají společný základ nymf).

4Před důležitým bpjem soudce Gedeón prosil Hospodina, aby mu dal znamení, že skrze něj Bůh zachrání Izrael (Sd 6,36-38). Maria je skrze tuto biblickou metaforu nazývána znamením přicházející spásy. Rosa je dále projevem a symbolem Božího požehnání (Dt 33,13.28; Oz 14,6). Když sv. Nektarios nazývá Marii rounem pokrytým či snad spíše promáčeným rosou, říká tak jinými slovy to samé, co Gabriel, který při zvěstování oslovuje Marii jako zahrnutou Boží milostí (kecharitómené).

5Překlad je značně nelibozvučný, ale lépe než další mně známé možnosti vystihuje prezentovaný obraz – svatí chválí Boha společným tancem a zpěvem. Neznám lepší slovo než „chorovod“ - to totiž zahrnuje tanec, zpěv, ale i to, že jde o tanec skupinový (který se může stát výrazem společenství církve) a nikoli např. párový.

6Ve smyslu naznačeném v pozn. 1

7Pokus o překlad adjektiva panagnos

8Nebo: „nevěsto princezno“, „královská nevěsto“

9Semné – vznešená, ale též nádherná či posvátná

10Myslí se na jednu z andělských tříd.

11Pastas – předsíň, sloupořadí, pokoj, jídelna, ložnice – při zvoleném překladu jsem myslel nejspíše na poslední zde uvedený ze slovníkových významů.

12Toto místo se mi zatím nepodařilo přeložit tak, aby to dávalo smysl.

13Viz pozn. 9

14Pokus o překlad adjektiva panagios

15Tento překlad je možná nevhodný.

 

Zobrazeno 8533×

Komentáře

Podiven

Despoina je ženský ekvivalent k pojmu despotés - pán, hospodář (původně v pozitivním smyslu)<br />
Pastas je taky svatební komnata/komůrka<br />
Anthos tés aftharsías bych přeložil jako Květ neporušenosti...

tina

tady je s notama a anglickým překladem:
http://www.newbyz.org/agniparthene.pdf

Zobrazit 14 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio